Политика конфиденциальности сайта prtsc.site

prtsc.site не требует регистрации для загрузки изображений

Но если Вы все-же решаетесь зарегистрироваться на сайте, то нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы даёте своё согласие на хранение ваших данных

О посетителях

Мы не собираем никаких личных данных о людях, которые просматривают изображения. Однако, когда посетитель загружает изображение на сервер prtsc.site, информация о посетителе записывается, поэтому в случае нарушения условий обслуживания наши сотрудники могут легко идентифицировать и заблокировать нарушителя. Информация о загрузчике доступна только сотрудникам, которые модерируют изображения, и эта информация нигде не будет отображаться публично или кому-либо.

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 4 MB